Pragniemë zachãcëc wszëtczich co stoją przed różnigò rodzaju spòtkônioma, przęjãcoma czi imprezoma, żebë zrobilë to ù nas na naszi salë.

To czim më sã weróżniwómë na tim rënkù zanôlégô na dobri jakòscë i jak to sã terë gôdô – profesjonalizm.

Mómë wësokò podniosłô  szczebla, żebë ten wéjątkòwy dlô Waji dzéń, dostarczôł Wôma i Wajim familiom wiele niedozabôczeni wrażeniów i wspòmnieniów.

Pòtrafimë i specjalizëjëmë sã w przërëchtowônim różnégò zortu zińdzeniów taczich jak :

  • ùroczëstoscë weselny
  • przëjãca pierszokòmùnijny
  • imieninë, studniówczi, pòłowinczi, òsëmnôstczi,
  • i wiele jinnych imprezów familijnych czi firmòwych.

 

Na to przeznacziwómë piãknô sala w chtërny gdze sã człowiek nie òbrócy to wszëtkò je na kaszëbsczi ôrt. Kultura i tradicjô naszi piãkny Szwajcarëji Kaszëbsczi je w ti salë widocznô i kôżdën może przëszëkòwac swoje wëmarzony np. weseli czi jinnô impreza na òkòli 130 lëdzy.

Gwarantëjemë baro smaczny jedzeni, jaczigò nié ma w òkòlim, a profesjonalnô òbsługa bãdzë ùzupełnienim imprezë, chtërna przez to na długò zapiszë sã w pãmiãcë.

Pòmòżemë dobrac mùzika (orkiestra) i wodzireja, pòleciwómë fotografa i kamerzista – wszëtcë z górny pòlëcë.

Do tegò jész òddôwómë do dyspòzycji:

  • òk. 20 môlów do spôni
  • parking monitorowôny
  • rekreacijny ògród
  • plac do zabawów z bòiskem do grë w bala nożnô i siatkówka
  • stół do bilarda
  • i wiele jinnych ….