Witómë na Kaszëbach!


Naszë gòspòdarstwò agrotùrysticzné PÔD BÒCÓNOMA je w môłi wsë, co sã nazywô Grabòwskô Hëta, chtërna je snôżo pòłożonô w sërcu Szwajcarëji Kaszëbsczi, a ti zachwôliwac nie brëkùjemë.

Chto choć lë rôz zaszmakôł tego ùrokù, cëchigò nastroju na klinie natùrë, tich baro delikatno szëmarzącich strùżków, chtërnë sã wiją midzë pòlôma, lasôma, łąkôma i jezoroma, ten z niełgôną rëdoscą i przijemnoscą bãdzë chcôł jak nôchùtczi wrócëc, żebë zregenerowac swòje zdrowi, nabrac na nowò sëłów i pòrządnie tak richtich wëpòcząc.

Pòłożeni naszë pòmidzë Kòscérzną a Kartuzôma je bëlną i idealną bazą na wëpadë do pòblisczich tùrysticznych atrakcji.

Gòscóm naszim më fiarujemë na zelony trôwcë – òk. 1000 m kw.-wiele rozegracji taczich jak:

* dlô dzecy dwa place do zabawë, a na nich: zybówczi, zjéżdżalniô,

równoważniô, bùdinôszk, linczi i słupczi dlô zrãczné gimnasticzi,

piôskòwnicë z zôbówkôma i jésczë wiele jinszich

* plac do szmërgôni balą do kòsza – kòszikówka

* bòiskò z brómkôma do kòponi bala nogą – piłka nożnô

* bòiskò do grë balą przez siatka – siatkówka

* altôna pôd dakëm na òk. 15 lëdzy z mólęm na grill

* altôna pôd dakëm i zômkniãtô na òk. 20 lëdzy, mët z grillem

i kòminkëm bënë.

Pòza piãknyma widokôma naszë òkòli je znôné z baro wiele cekawich môlów taczich jak w :

– Wieżëcë – wieża widokòwô na nôwëższi wiżawie Kaszëb
– Szimbarkù – Centrum Edukacji i Promocji Regionu, a w nim : Nôdłëgszi
Dél Swiata, Chëcz do górë szpyrôma, Krôina Bójków, Chëcz Sybiraka,
Stolëmòwi Klawiér – to je Nôwiãkszi Fortepión Swiata
– Bãdominie – Mùzeùm Himnu Narodowigò
– Kartuzach – Mùzeùm Kaszëbsczi
– Gôrczënië – Farma Strusiów Afrikańsczich
– Kòscérznie – Mùzeùm Akordionu i Mùzeùm Zemi Kòscërsczi
i Kòlëjnictwa
– Wdzydzach – Skansen i wieża widokòwô z widokiem na
„Krziż jezorów wdzydzcich”
– i wiele jinnich atrakcjów, chtërné wôrto, a nawetka trzeba òdwiedzëc
i òbëzdrzëc.